Σε διαβούλευση σχέδιο της Κομισιόν για νέο νομοθετικό πλαίσιο στις συμβάσεις τεχνογνωσίας

0

 Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής σε πολίτες, οργανισμούς και επιχειρήσεις απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σχετικά με τις προτεινόμενες αλλαγές στη νομοθεσία που διέπει τις συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας.Παρατηρήσεις και σχόλια μπορούν να υποβληθούν μέχρι και τις 17 Μαϊου 2013, ενώ σύμφωνα με τη σχετική πρόβλεψη, οι νέοι κανόνες θα πρέπει να έχουν διαμορφωθεί μέχρι την άνοιξη του 2014.

Αντικείμενο της διαβούλευσης είναι ένα προσχέδιο νέων ευρωπαϊκών κανόνων περί ανταγωνισμού που θα ρυθμίζουν τις συμβάσεις μεταφοράς τεχνογνωσίας, συμβάσεις know-how και συμβάσεις παραχώρησης εκμετάλλευσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Το ισχύον καθεστώς στηρίζεται σε δύο νομοθετικούς πυλώνες: αφενός σε έναν μηχανισμό αυτόματης προστασίας ορισμένων συμφωνιών που δεν παρουσιάζουν προβλήματα (TTBER block exemption rule), αφετέρου σε επίσημες Οδηγίες της Επιτροπής προς αξιολόγηση της συμβατότητας των συναπτόμενων συμβάσεων τεχνογνωσίας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Στόχος της Επιτροπής είναι να συμπληρώσει και να ενδυναμώσει την ισχύουσα νομοθεσία, εκσυγχρονίζοντάς την σε καίρια σημεία, προκειμένου να προωθείται η καινοτομία και διάχυση τεχνογνωσίας και παράλληλα να διασφαλίζεται η καταστολή αντι-ανταγωνιστικών συμπεριφορών.

Σχόλια