Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο του Κανονισμού Διεξαγωγής Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων

0

Η ανεξάρτητη διοικητική αρχή με την επωνυμία «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων» (Ε.Ε.Ε.Π.), η οποία αποτελεί τον αρμόδιο δημόσιο φορέα για την αδειοδότηση, την εποπτεία και τον έλεγχο παιγνίων, έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT (Video Lottery Terminal).

Σύμφωνα με τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις, έχει χορηγηθεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. άδεια για την εγκατάσταση και εκμετάλλευση 35.000 παιγνιομηχανημάτων για τη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων. Η ΟΠΑΠ Α.Ε. θα λειτουργήσει τα 16.500 παιγνιομηχανήματα μέσω των πρακτορείων της, ενώ για τα υπόλοιπα σκοπεύει να παραχωρήσει το δικαίωμα εγκατάστασης και εκμετάλλευσης σε τρίτους παραχωρησιούχους, μετά τη διενέργεια διεθνούς πλειοδοτικού διαγωνισμού.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, η Ε.Ε.Ε.Π. εκπόνησε το σχέδιο του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου τυχερών παιγνίων, το οποίο θέτει σε δημόσια διαβούλευση, η οποία θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012. Με το προτεινόμενο σχέδιο Κανονισμού ρυθμίζονται τα ζητήματα λειτουργίας και ελέγχου παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, τα οποία αποτελούν τελευταίας γενιάς μηχανισμούς διεξαγωγής τυχερών παιγνίων. Η εγκατάσταση και λειτουργία των παιγνιομηχανημάτων αυτών θα γίνει σε ολόκληρη τη χώρα, δημιουργώντας έτσι το πρώτο, εκτός των καζίνο, νόμιμο δίκτυο διεξαγωγής τυχερών παιγνίων με παιγνιομηχανήματα. Το δίκτυο αυτό θα αποτελείται από πιστοποιημένες δομές και συστήματα, η λειτουργία του θα διέπεται από περιοριστικούς κανόνες και θα τελεί υπό τον διαρκή έλεγχο της Ε.Ε.Ε.Π.

Το εν λόγω σχέδιο επιχειρεί να εισάγει ένα σύγχρονο σύστημα ρύθμισης της διεξαγωγής των παραπάνω παιγνίων, λαμβάνοντας υπόψη κυρίως την προστασία του καταναλωτικού κοινού, και ιδίως των ανηλίκων και των ευάλωτων ομάδων, καθώς και των παικτών. Τέλος, η γενική κατεύθυνση που υιοθετεί το σχέδιο επιδιώκει την ασφαλή, έντιμη και φερέγγυα διεξαγωγή των παιγνίων σε ελεγχόμενο περιβάλλον.

Σχόλια