Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο ΥΑ για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο

0

Ο υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Μ. Βολουδάκης έθεσε σε δημόσια διαβούλευση [Link] από εχθές (23 Ιανουαρίου 2013) έως και την 1η Φεβρουαρίου 2013, σχέδιο Υπουργικής απόφασης [PDF] σχετικά με την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο Δημόσιο.

Ειδικότερα, με τη συγκεκριμένη απόφαση καθορίζεται η διαδικασία, ο τρόπος επιβεβαίωσης της λήψης των εγγράφων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς και από φορείς του Δημοσίου, η ασφαλής χρονοσήμανση των εγγράφων καθώς και οι βασικές προδιαγραφές και τα πρότυπα των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24 και 25 του N. 3979/2011(νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση).

Η Υπουργική απόφαση αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού θεσμικού πλαισίου για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης και στόχο έχει τον περιορισμό της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία του Δημοσίου και την αποτροπή παράνομων πρακτικών, όπως η μεταχρονολόγηση εγγράφων.

Σχόλια