Σε ισχύ από σήμερα ο νέος Κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης Ονομάτων Χώρου

0

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα ο νέος Κανονισμός διαχείρισης και εκχώρησης Ονομάτων Χώρου (domain names) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕΤΤ οι βασικοί κανόνες που διέπουν την εκχώρηση Ονομάτων Χώρου με ελληνικούς χαρακτήρες είναι οι ακόλουθοι:

– Το Όνομα εκχωρείται στην πεζή μορφή που δηλώνει ο χρήστης στην αίτησή του (με τους τόνους, διαλυτικά, πνεύματα κλπ.) και αυτομάτως, καταχωρείται για τον ίδιο χρήστη το συγκεκριμένο Όνομα στην πεζή άτονη μορφή του, π.χ. όνομα και ονομα.

– Οι υπόλοιπες πιθανές μορφές του ίδιου Ονόματος, δεσμεύονται αυτόματα για τον ίδιο χρήστη, π.χ. ονόμα, ονομά.

– Τα Ονόματα τα οποία ταυτίζονται οπτικά στην πεζή ή κεφαλαία και τονισμένη ή άτονη μορφή τους με εκείνα με λατινικούς χαρακτήρες, δεσμεύονται αυτόματα για τον ίδιο χρήστη και ενεργοποιούνται κατόπιν αιτήματός του, π.χ. ΕΕΤΤ με ελληνικούς χαρακτήρες και ΕΕΤΤ με λατινικούς χαρακτήρες.

Ο καταχωρούμενος θα πρέπει να απευθύνεται στον Καταχωρητή της επιλογής του και να υποβάλει την αίτησή του. Το ανώτατο τέλος για την εκχώρηση Ονόματος για μια διετία ανέρχεται στα 44 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Σχόλια