Σε κίνδυνο η ελευθερία πρόσβασης και ενημέρωσης μέσω διαδικτύου

0

Σε μελέτη της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης για την προαγωγή της δημοκρατίας Freedom House για το 2014, καταγράφονται οι τάσεις των κυβερνήσεων να ψηφίζουν όλο και πιο περιοριστικούς νόμους σχετικά με το Διαδίκτυο και το δικαίωμα των πολιτών για διαδικτυακή ενημέρωση.

Μία από τις συνηθέστερες μεθόδους που χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις για να πατάξουν τους επικριτές τους είναι το μπλοκάρισμα διαδικτυακών τόπων και το φιλτράρισμα του περιεχομένου ιστοσελίδων. Στη Ρωσία, για παράδειγμα, ψηφίστηκε νόμος που επιτρέπει στον Εισαγγελέα να μπλοκάρει “εξτρεμιστικές” ιστοσελίδες, χωρίς προηγούμενο δικαστικό έλεγχο.

Από την άλλη πλευρά, παρατηρείται το φαινόμενο των ηλεκτρονικών ακτιβιστών, οι οποίοι μάχονται για την καταπολέμηση των παραπάνω περιορισμών σε χώρες, όπως η Κίνα. Συνήθως χρησιμοποιούν την υπηρεσία Greatfire, που παίρνει περιεχόμενο μπλοκαρισμένο στην ηπειρωτική Κίνα και το προβάλλει σε μεγάλες, παγκόσμιες πλατφόρμες, όπως η Amazon, τις οποίες η κινεζική κυβέρνηση είναι, τόσο πολιτικά όσο και τεχνολογικά, δύσκολο να μπλοκάρει.

Η μελέτη καταλήγει ότι η επιτυχία της νομοθέτησης σε θέματα Διαδικτύου στηρίζεται στο συνδυασμό της προστασίας τόσο της ουδετερότητας του διαδικτύου όσο και του σεβασμού της ιδιωτικής ζωής των χρηστών.
 

Σχόλια