Σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Εθνικό Ποινικό Μητρώο

0

Το σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα καλύπτει τον ευρύτερο κύκλο του Ποινικού Μητρώου και μέσω αυτού καταχωρούνται και υπόκεινται σε διαχείριση με συστηματικό τρόπο τα Ποινικά Μητρώα των πολιτών από το σύνολο των Εισαγγελιών Πρωτοδικών της χώρας με άμεσο, αποτελεσματικό και διαφανή τρόπο. Το συγκεκριμένο έργο στοχεύει στην ταχύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη που αιτείται αντίγραφο του Ποινικού Μητρώου του. Εκτός από τη μείωση του χρόνου, στα οφέλη από την υλοποίηση του Εθνικού Ποινικού Μητρώου περιλαμβάνεται και η σημαντική μείωση των σχετικών δαπανών, όπως και η διευκόλυνση των δικαστικών αρχών, όσον αφορά στη διεκπεραίωση σχετικών αιτημάτων τους.

Το σύστημα που καλύπτει 165 Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Πρωτοδικεία, Εισαγγελίες Εφετών και Εφετεία,  σε 63 πόλεις της χώρας επιτρέπει στον κάθε πολίτη να καταθέτει την αίτηση του σε οποιαδήποτε από τις παραπάνω  υπηρεσίες ποινικού μητρώου όπου έχει εγκατασταθεί το σύστημα, όπως επίσης και σε οποιοδήποτε ΚΕΠ αλλά ακόμη και μέσω της ιστοσελίδας του Εθνικού Ποινικού Μητρώου. Στην τελευταία περίπτωση απαιτείται να έχει πιστοποιηθεί τουλάχιστον μία φορά σε κάποιο φυσικό σημείο. Μετά την ηλεκτρονική αποστολή της αίτησής του, ακολουθεί σε σύντομο χρονικό διάστημα η έκδοση αποσπάσματος του Ποινικού του Μητρώου, καθώς όλα τα δελτία ποινικού μητρώου είναι πλέον ψηφιοποιημένα σε ενιαία βάση δεδομένων.

 

Σχόλια