Σε μέτρα κατά της Google θα προχωρήσουν οι ευρωπαϊκές αρχές προστασίας προσωπικών δεδομένων

0

Όπως αναφέρεται σε σχετικό δελτίο τύπου της γαλλικής αρχής CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des libertes) οι ευρωπαϊκές αρχές δεν είναι ικανοποιημένες με την ανταπόκριση της Google στις συστάσεις τους και προτίθενται να συνεχίσουν τις έρευνες και να λάβουν κατάλληλα μέτρα προς επιδίωξη της πλήρους συμμόρφωσης.

Οι ευρωπαϊκές αρχές είχαν ξεκινήσει από κοινού έρευνες για τη νέα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων της Google τον Οκτώβρη του 2012. Τότε, οι αρχές –με επικεφαλής την γαλλική CNIL- είχαν παροτρύνει την Google να παρέχει περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες στους χρήστες για τον τρόπο διαχείρισης των προσωπικών τους δεδομένων και την συνδυασμένη χρήση αυτών στις διάφορες υπηρεσίες της.

Στην Google είχε ταχθεί τετράμηνη προθεσμία συμμόρφωσης, η εταιρεία όμως αδράνησε, κινητοποιώντας εκ νέου τις ευρωπαϊκές αρχές. Οι τελευταίες πρόκειται να προχωρήσουν σε σύσταση ομάδας εργασίας για τον σχεδιασμό συντονισμένων ενεργειών προς συμμόρφωση της Google με τις διατυπωθείσες συστάσεις.

Σχόλια