Σεμινάρια για δικηγόρους από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς

0

Το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο πλαίσιο προσφοράς υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, τόσο από πλευράς γνώσεων όσο και από πλευράς εξάσκησης δεξιοτήτων και καλλιέργειας της κατάλληλης νοοτροπίας, οργανώνει μια σειρά σεμιναρίων για δικηγόρους. Το πρόγραμμα των σεμιναρίων περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

Βασικές αρχές λογιστικής, χρηματοοικονομική διοίκηση (θεωρία και πρακτική), η διεθνοποίηση της επιχείρησης – βήματα για κατάκτηση νέων αγορών, πρακτικά θέματα εταιρικής διακυβέρνησης – από το νομικό πλαίσιο στην επιχειρηματική ηθική, βασικά θέματα φορολογικού δικαίου, σύγχρονα θέματα εργατικού δικαίου, βασικά θέματα κοινωνικής ασφάλισης, εισαγωγή στο Internet, WINDOWS XP, EXCEL XP, WORD XP και POWERPOINT XP.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ. 210-4142116 (10πμ – 1μμ). Για ηλεκτρονική επικοινωνία το e-mail είναι
seminars@unipi.gr και η ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.unipi.gr/ypires/seminaria_kepp/SEMINARS%20KEPP.htm

Σχόλια