Στα δικαστήρια η Microsoft για το Office XP

0

Στα δικαστήρια βρίσκεται και πάλι η Microsoft, αυτή τη φορά με αντίδικο την Ελβετική εταιρία Arendi Holdings, ύστερα από μήνυση της τελευταίας για παραβίαση κατοχυρωμένης πατέντας.

Συγκεκριμένα, η μηνύτρια εταιρία υποστηρίζει ότι τα Smart Tags που χρησιμοποιεί η Microsoft στο Office XP, τα οποία συνδέουν τις λέξεις που περιέχονται σε ένα έγγραφο με άλλες εφαρμογές, παραβιάζουν ευρεσιτεχνία που η ίδια έχει κατοχυρώσει στις ΗΠΑ και χρησιμοποιεί στο πρόγραμμα της με την ονομασία SyncEngine. Η πατέντα αυτή καλύπτει μία μέθοδο αυτόματης έρευνας πληροφορίας που συνδέεται με ένα όνομα ή μία διεύθυνση που είναι γραμμένη σε έγγραφο. Η Microsoft από την πλευρά της, ισχυρίζεται ότι τα Smart Tags εφευρέθηκαν πριν την πατέντα της εταιρίας Arendi και τονίζει ότι θα αμφισβητήσει την εγκυρότητα της συγκεκριμένης πατέντας.

Η απόφαση του Δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί σε δύο εβδομάδες.

Σχόλια