ΣτΕ: Προσφυγή κατά της «μαύρης λίστας» των διαδικτυακών καζίνο

0

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγαν τρεις αλλοδαπές εταιρείες online τυχερών παιγνίων, ζητώντας την ακύρωση, ως παράνομων και αντισυνταγματικών, των αποφάσεων της Επιτροπής Εποπτείας Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ), με τις οποίες συμπεριλήφθηκαν στη «μαύρη λίστα» των διαδικτυακών καζίνο και τους επιβλήθηκαν σχετικές κυρώσεις.

Δυνάμει των ως άνω αποφάσεων της ΕΕΕΠ, οι συγκεκριμένες τεταιρείες δεν μπορούν πλέον να παρέχουν υπηρεσίες τυχερών παιγνίων στη χώρα μας, καθώς η Τράπεζα της Ελλάδος αποκλείει όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς , μέσω των οποίων μπορούν να μεταφερθούν χρήματα, μέσω πιστωτικής κάρτας, από και προς τις τρεις εταιρείες.

Οι προσφεύγουσες επικαλούνται παραβίαση της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣυνθΛΕΕ) και ειδικότερα του δικαιώματος στην ελεύθερη εγκατάσταση και παροχή υπηρεσιών. Επίσης υποστηρίζουν, ότι υφίσταται σωρεία συνταγματικών παραβιάσεων και ειδικότερα, προσβολή των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αναλογικότητας, αλλά και του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης που κατοχυρώνεται στο αρ.20 του Συντάγματος.

Τέλος, οι προσφεύγουσες εταιρείες υποστηρίζουν, ότι παρανόμως η Επιτροπή ασκεί απεριόριστες αρμοδιότητες επί ζητημάτων κανονισμού διεξαγωγής και ελέγχου τυχερών παιγνίων, καθώς για τα θέματα αυτά θα έπρεπε να έχει εκδοθεί Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το αρ.45 του Συντάγματος.
 

Σχόλια