Στη δημοσιότητα η Αναφορά Διαφάνειας της Google για το 2012

0

Τα αιτήματα αφορούν είτε στην κατάργηση συνδέσμων (links) που θίγουν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, είτε στην αποκάλυψη δεδομένων χρηστών τα οποία ζητούν κρατικές υπηρεσίες και δικαστήρια.

Με τα αιτήματα δεδομένων χρηστών ζητούνται ουσιαστικά πληροφορίες για λογαριασμούς ή προϊόντα χρηστών της Google, προκειμένου να εξυπηρετηθούν εγκληματολογικές έρευνες ή κάποιος άλλος σκοπός. Τα περισσότερα από τα αιτήματα, αν και όχι όλα, σχετίζονται με έρευνες για εγκληματικές πράξεις. Η πολιτική απόκρισης της εταιρείας στα αιτήματα που λαμβάνει από κρατικούς φορείς ή δικαστήρια στηρίζεται στην προσεκτική εξέταση του υποβληθέντος αιτήματος και στην παροχή πληροφοριών στο πλαίσιο του αιτήματος, με την επιφύλαξη της νομοθεσίας περί απορρήτου χρηστών.

Εφόσον είναι εφικτό και νόμιμο η εταιρεία μεριμνά και για την ειδοποίηση του επηρεαζόμενου χρήστη για αιτήματα που τον αφορούν. Όπως φαίνεται από την αναφορά [Link], για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου 2012 η Google δέχθηκε συνολικά 20.938 αιτήματα μεταβίβασης δεδομένων χρηστών. Ένας μεγάλος αριθμός εξ αυτών  – ειδικότερα τα 7.969 – υποβλήθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, ενώ δεύτερο κατά σειρά κράτος με κριτήριο τον αριθμό των υποβληθέντων αιτημάτων ήταν η Ινδία. Στην περίπτωση των ΗΠΑ, μάλιστα, η υπηρεσία ικανοποίησε μερικώς ή πλήρως περίπου το 90 τοις εκατό των αιτημάτων.

Σχόλια