Στη Βουλή η σύμβαση με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κυβερνοασφάλειας [ENISA]

0

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου με τίτλο: “Κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), “Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας (ENISA)”

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η κύρωση της Συμφωνίας Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), “Ευρωπαϊκού Οργανισμού Κυβερνοασφάλειας” που υπογράφηκε στην Αθήνα στις 13 Νοεμβρίου 2018, με την οποία αντικαθίσταται η Συμφωνία Έδρας μεταξύ της Κυβέρνησης Της Ελληνικής Δημοκρατίας και του ανωτέρω Οργανισμού, που υπογράφηκε στο Ηράκλειο Κρήτης, της 22η Απριλίου 2005 και κυρώθηκε με το Ν.3572/2007 (Α 125 – ΦΕΚ).

Για την αιτιολογική έκθεση πατήστε εδώ.

Σχόλια