Στην κρίση του Ανώτατου Δικαστηρίου η υπόθεση ευρεσιτεχνίας eBay

0

Στο αμερικάνικο Ανώτατο Δικαστήριο θα κριθεί σύντομα η υπόθεση ευρεσιτεχνίας μεταξύ της ιστοσελίδας δημοπρασιών eBay και της μικρής εταιρίας ηλεκτρονικού εμπορίου MercExchange.

Το πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έκρινε ότι η eBay με την λειτουργία της υπηρεσίας “”Buy it Now”” που διαχειρίζεται τις σταθερές τιμές πώλησης, προσέβαλε δύο τίτλους ευρεσιτεχνίας της MercExchange, απέρριψε όμως το αίτημα της τελευταίας για διακοπή της λειτουργίας της επίμαχης υπηρεσίας, επιδικάζοντας υπέρ της μόνο αποζημίωση .

Το Ανώτατο Δικαστήριο θα κρίνει και πάλι το αίτημα της MercExchange για διακοπή του “”Buy it Now””, ενώ η απόφαση του αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον στους νομικούς κύκλους των Η.Π.Α., καθώς θα κρίνει το δικαίωμα των κατόχων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας να εμποδίζουν με δικαστική απόφαση τους προσβάλλοντες να χρησιμοποιούν την τεχνολογία τους.

Σχόλια