Στήριξη του Ευρωκοινοβουλίου στην Κομισιόν για αναμόρφωση της νομοθεσίας προσωπικών δεδομένων

0

Οι απεσταλμένοι του Ευρωκοινοβουλίου και συντάκτες των αναφορών, Jan-Philip Albrecht και Δημήτρης Δρούτσας, εξέφρασαν την υποστήριξή τους για τη διαμόρφωση ενός σαφούς και συμπαγούς νομοθετικού πλαισίου με εφαρμόσιμα δικαιώματα υπέρ των φυσικών προσώπων και επεσήμαναν την ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων στον ευρωπαϊκό χώρο με περισσότερη ακρίβεια και συνέπεια.

«Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα θεμελιώδες δικαίωμα για όλους τους Ευρωπαϊους. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι τα άτομα πολλές φορές δεν αισθάνονται ότι έχουν τον πλήρη έλεγχο για τα δεδομένα που τους αφορούν. Οι νομοθέτες και οι επιχειρήσεις πρέπει λοιπόν να κάνουν κάτι παραπάνω. Χαίρομαι που βλέπω ότι οι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου στηρίζουν τον στόχο της Κομισιόν για ισχυροποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων προστασίας προσωπικών δεδομένων, οι οποίοι αυτή την στιγμή χρονολογούνται από το 1995, πριν την εποχή του διαδικτύου. Ένα ισχυρό, σαφές και ενοποιημένο νομοθετικό πλαίσιο θα βοηθήσει στο να απελευθερωθεί η δυναμική της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και να τονωθεί η οικονομική ανάπτυξη, η καινοτομία και η δημιουργία θέσεων εργασίας στην Ευρώπη», σχολίασε η Επίτροπος της ΕΕ για τη Δικαιοσύνη, Viviane Reding.

Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι του Ευρωκοινοβουλίου αναγνώρισαν την ανάγκη υιοθέτησης ενιαίας προσέγγισης ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και της ενίσχυσης της προστασίας των σχετικών δικαιωμάτων στο χώρο του διαδικτύου (online privacy rights). Υπό αυτή την έννοια συμφώνησαν με την αντικατάσταση της ισχύουσας Οδηγίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων του 1995, με Κανονισμό άμεσης εφαρμογής, ώστε να υπάρχει ένα σύνολο κανόνων για τα προσωπικά δεδομένα σε όλη την ΕΕ προς όφελος και των επιχειρήσεων. Όσον αφορά το εύρος εφαρμογής του νέου πλαισίου κανόνων, αποδέχθηκαν την πρόταση της Επιτροπής αυτοί να καταλαμβάνουν και επιχειρήσεις που έχουν έδρα εκτός ΕΕ, αλλά διαχειρίζονται δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών και με οποιοδήποτε τρόπο στοχεύουν στην παροχή υπηρεσιών ή προσφορά αγαθών στους Ευρωπαίους πολίτες.

Σχόλια