Στις 30 Σεπτεμβρίου η Microsoft στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

0

Στις 30 Σεπτεμβρίου ορίστηκε να εκδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Πρωτοδικείο στο Λουξεμβούργο η αίτηση της Microsoft για προσωρινή αναστολή εκτέλεσης των κυρώσεων που της έχουν επιβληθεί από την Κομισιόν. Η εκδίκαση ενδέχεται να συνεχιστεί και την επόμενη μέρα. Η εταιρία επιδιώκει να αναπτύξει στο Δικαστήριο τους ισχυρισμούς της σχετικά με τη ζημία που θα υποστεί η ίδια και οι καταναλωτές, σε περίπτωση που εφαρμοστούν οι κυρώσεις.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επέβαλε στις 24 Μαρτίου στην Microsoft πρόστιμο 497 εκατ. ευρώ, το οποίο τελικά πλήρωσε, αλλά και την υποχρέωση να αφαιρέσει από το λειτουργικό της πρόγραμμα Windows to πρόγραμμα πολυμέσων Media Player, λόγω αντιμονοπωλιακής τακτικής. Σκοπός των κυρώσεων αυτών, κατά την Επιτροπή, είναι η προστασία του καταναλωτή και του υγιούς ανταγωνισμού.

Τον Ιούνιο η Microsoft άσκησε έφεση κατά της απόφασης της Κομισιόν, ενώ παράλληλα ζήτησε την αναστολή εκτέλεσης των δυσμενών σε βάρος της μέτρων, καθώς ενδέχεται να περάσουν αρκετά χρόνια μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της εφέσεως.

Σχόλια