Στο Εφετείο η αμερικανική κυβέρνηση για την αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων συνδρομητών των ISPs

0

Στο 2ο Τακτικό Εφετείο των ΗΠΑ εκδικάζεται η έφεση της αμερικανικής κυβέρνησης κατά πρωτόδικης απόφασης με την οποία είχε απαγορευθεί στο FBI η δυνατότητα να ζητά από τις εταιρίες παροχής υπηρεσιών Internet την διάθεση των προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών τους χωρία δικαστική συνδρομή.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη όταν ένας ISP, το όνομα του οποίου δεν έχει αποκαλυφθεί, έλαβε μία απόρρητη επιστολή από το FBI το οποίο απαιτούσε τα στοιχεία συνδρομητών για λόγους εθνικής ασφαλείας. Ωστόσο, πρωτόδικα κρίθηκε ότι τέτοια έρευνα δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει σχετική δικαστική απόφαση που να επιτρέπει τη διάθεση των προσωπικών δεδομένων στις αρχές.

Η συζήτηση στο Εφετείο έρχεται σε μια περίοδο όπου γίνονται έντονες συζητήσεις στο Κογκρέσο σχετικά με την επέκταση ή μη των εξουσιών του FBI να διεξάγει έρευνες χωρίς την έγκριση δικαστηρίου, στο όνομα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας.

Σχόλια