Στο ΕΣΠΑ το έργο της ψηφιακής καταγραφής των πρακτικών των δικαστηρίων

0

Το έργο της ψηφιακής καταγραφής, αρχειοθέτησης και διάθεσης των πρακτικών των συνεδριάσεων των δικαστηρίων εντάχθηκε με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κ. Κ. Χατζηδάκη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ.

Το έργο θα υλοποιηθεί από το υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς προβλέπεται να γίνει με Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ). Να σημειωθεί ότι έχει ήδη ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στο διαγωνισμό και αναμένεται η άμεση προκήρυξή του.

Αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων των πρωτοδικείων, εφετείων και ειρηνοδικείων της χώρας. Περιλαμβάνεται ακόμα η παροχή υπηρεσιών ηχογράφησης-αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων και η απομαγνητοφώνησή τους.

Ο ανάδοχος θα παρέχει υπηρεσίες συντήρησης και διαχείρισης για 5 έτη. Εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση του έργου θα οδηγήσει σε επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, μείωση της γραφειοκρατίας και αποσυμφόρηση των Δικαστηρίων ενώ εντάσσεται στο γενικό κυβερνητικό σχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης και την ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.