Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες

0

Μετά από εννέα μήνες καθυστερήσεων και δύο προειδοποιήσεις, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα, το Βέλγιο, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί παρέλειψαν να εφαρμόσουν πλήρως τη νέα κοινοτική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες.

Το νέο κοινοτικό ρυθμιστικό πλαίσιο για τα δίκτυα και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών περιλαμβάνει τέσσερα μέτρα που έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί από τον Ιούλιο του 2003. Αυτά ήταν οι οδηγίες για το κανονιστικό πλαίσιο, την αδειοδότηση, την ελεύθερη πρόσβαση και την λεγόμενη καθολική υπηρεσία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο πλαίσιο της ΕΕ επιτρέπει στα κράτη-μέλη να αποσύρουν ορισμένους κανόνες εφόσον οι αγορές είναι ανταγωνιστικές και λειτουργούν σωστά, και αναμένεται να συμβάλει ώστε να διασφαλιστεί ότι οι υπηρεσίες διατίθενται παντού, σε ολόκληρη την Ένωση. Έχει επιπτώσεις σε ένα σύνολο δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, από το σταθερό ή κινητό τηλέφωνο έως την ευρεία ζώνη και το Ίντερνετ.