Στο στόχαστρο της Microsoft οι ηλεκτρονικές δημοπρασίες πειρατικού λογισμικού.

0

Στο στόχαστρο της εταιρίας Microsoft βρίσκονται οι πωλήσεις πειρατικού λογισμικού μέσω ιστοσελίδων δημοπρασιών.

Η γνωστή εταιρία λογισμικού κατέθεσε συνολικά 50 αγωγές σε βάρος εμπόρων που διέθεσαν πειρατικό λογισμικό στο Διαδίκτυο χρησιμοποιώντας ιστοσελίδες, όπως είναι η eBay ή άλλες ιστοσελίδες δημοπρασιών.

Δεκαπέντε από τις αγωγές κατετέθησαν στις ΗΠΑ, δέκα στην Γερμανία, δέκα στην Ολλανδία, πέντε αγωγές στην Γαλλία και την Μ. Βρετανία, ενώ κατετέθησαν νέες αγωγές στην Αργεντινή, στην Αυστραλία, στο Βέλγιο, στην Κορέα και στην Πολωνία.

Οι πωλητές του επίμαχου λογισμικού εντοπίστηκαν από τις πληροφορίες που έδωσαν οι καταναλωτές μέσω του προγράμματος Windows Genuine Advantage (WGA).

Σχόλια