Στον δρόμο επικύρωσης η διεθνής σύμβαση κατά του διαδικτυακού εκλήματος

0

Την επικύρωση της πρώτης διεθνούς σύμβασης που να αναφέρεται στην καταπολέμηση του κυβερνο-εγκλήματος απεφάσισε σε πρώτο στάδιο η εννεαμελής αρμόδια επιτροπή της γερουσίας με ομοφωνία.

Η σύμβαση είχε υπογραφεί στα πλαίσια του Συμβουλίου της Ευρώπης από μεγάλο αριθμό κρατών (42 στο σύνολο), ένδεκα από τα οποία την έχουν ήδη επικυρώσει.

Αν και το μεγαλύτερο μέρος των ρυθμίσεων της συνθήκης επικαλύπτεται από ήδη ισχύοντες αμερικανικούς νόμους, η απόφαση της Επιτροπής έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τις εταιρίες λογισμικού.

Σε γενικές γραμμές, το κείμενο της συνθήκης αφορά σε υιοθέτηση κανονιστικών ρυθμίσεων σχετικά με την έρευνα και την απόκτηση αποθηκευμένων δεδομένων, στη διακρατική συνδρομή σε διαδικτυακά εκλήματα και στην παράδοση δεδομένων χρηστών από τους ISP στις αρχές.

Παράλληλα, η συνθήκη προβλέπει τη λήψη από τα συμβαλλόμενα μέρη αυστηρών μέτρων για την καταπολέμηση της ηλεκτρονικής πειρατείας, σε μερικές περιπτώσεις και ποινικού χαρακτήρα.

Σχόλια