Στον πόλεμο των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας εισέρχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Η δικαστική διαμάχη της Samsung και της Apple για τα ζητήματα ευρεσιτεχνιών βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών των ευρωπαϊκών αρχών, καθώς ο Ευρωπαίος επίτροπος για θέματα ανταγωνισμού, Joaquin Almunia, δήλωσε ότι ήδη εξετάζεται η πρακτική, η οποία ακολουθείται από τη νοτιοκορεάτικη εταιρεία, καθώς φαίνεται ότι η συστηματική προσφυγή στη δικαιοσύνη εκ μέρους της παραβιάζει τους κανόνες της νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ως ρυθμιστική αρχή για θέματα ανταγωνισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καλείται να ρυθμίσει τα ζητήματα που ανακύπτουν στον «πόλεμο» των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας.
Οι έρευνες βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο και εκπρόσωποι της Samsung αναμένεται να κληθούν σε ακρόαση ενώπιον των αρμόδιων αρχών. Αν τελικά ότι η Επιτροπή καταλήξει ότι η εταιρεία πράγματι παραβιάζει τη νομοθεσία περί ανταγωνισμού, πρόκειται να της επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο θα ανέρχεται στο 10% των ετήσιων εσόδων της.
Τέλος, σημειώνεται ότι στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκεται η δραστηριότητα της Google, της Microsoft και της Apple.

 

Σχόλια