Σύγχυση για τη νομιμότητα της πώλησης λέξεων-κλειδιών μηχανών αναζήτησης

0

Αμερικάνικο Δικαστήριο έκρινε σε απόφαση του ότι η εξαγορά λέξεων-κλειδιών μηχανής αναζήτησης από τα καναδέζικα online φαρμακεία που χρησιμοποιούν το όνομα του φαρμάκου “”Zocor”” της φαρμακευτικής εταιρίας Merck, δεν αποτελεί προσβολή εμπορικού σήματος, αφού η χρήση του σήματος είναι «εσωτερική»και αποσκοπεί απλώς στην αποκάλυψη των επιχορηγούμενων links, και όχι στην χρήση του σήματος αυτού καθεαυτού.

Η απόφαση αυτή θεωρείται ότι έρχεται σε αντίθεση με απόφαση άλλου Δικαστηρίου σε αντίστοιχη υπόθεση εμπορικού σήματος με διάδικους την ασφαλιστική εταιρία “”Geico”” και την Google, όπου το Δικαστήριο έκρινε ότι η πώληση λέξεων-κλειδιών από την Google για διαφημιστικούς σκοπούς, αποτελεί εμπορική πράξη, και γι’αυτό θεωρείται ως προσβολή του εμπορικού σήματος της εταιρίας “”Geico””.

Η Merck είχε καταθέσει την επίμαχη αγωγή κατά φαρμακείων του Διαδικτύου την περασμένη χρονιά. ισχυριζόμενη ότι χρησιμοποιείται παράνομα το εμπορικό σήμα του φαρμάκου “”Zocor”” στα επιχορηγούμενα links των σελίδων αποτελεσμάτων της μηχανής αναζήτησης.

Σχόλια