Συμβιβασμός με τις επιχειρήσεις «κατασκοπευτικού» λογισμικού

0

Σε συμφωνία συμβιβασμού κατέληξαν η αμερικάνικη Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου και οι εταιρίες Enternet Media και Conspy & Co σε υπόθεση «κατασκοπευτικού» λογισμικού. Οι εταιρίες αυτές διένειμαν τα λογισμικά με τις ονομασίες Search Miracle, EM Toolbar, EliteBar και Elite Toolbar που έχουν ιδιότητες όπως να εντοπίζουν συγκεκριμένες ενέργειες στο Διαδίκτυο είτε να αλλάζουν τις ρυθμίσεις του browser είτε να εισάγουν διαφημιστικά πλαίσια στον browser. Κατά τους όρους της συμφωνίας οι δύο εταιρίες θα καταβάλλουν 2 εκατομμύρια δολάρια που προήλθαν από τα παράνομα κέρδη τους από την πώληση του κατασκοπευτικού λογισμικού, ενώ θα πρέπει να απέχουν κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τη χρήση των επίμαχων λογισμικών. ;

Σχόλια