Συμβιβασμός της Microsoft για πατέντες αποτελεσμάτων αναζήτησης στο ίντερνετ

0

Σε συμβιβασμό συμφώνησε η Microsoft στο πλαίσιο διαμάχης με την Vringo για πατέντες τεχνολογίας σχετικά με την εμφάνιση αποτελεσμάτων αναζήτησης στο διαδίκτυο. Στο πλαίσιο του συμβιβασμού η Microsoft θα καταβάλει στην Vrino ένα εκατομμύριο δολάρια, ως αποζημίωση και θα συνάψει συμφωνία για άδεια χρήσης της κατοχυρωμένης τεχνολογίας.

Η θυγατρική της Vringo, I/P Engine Inc, είχε προσφύγει δικαστικά τον Ιανουάριο κατηγορώντας την εναγόμενη Microsoft για προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα απέρρεαν από διπλώματα ευρεσιτεχνίας με τα οποία κατοχυρώνεται τεχνολογία που καθιστά δυνατή την αποτελεσματικότερη τοποθέτηση διαφημίσεων στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σχόλια