Συμβούλιο της Ευρώπης: Διαδικτυακή πλατφόρμα για την προστασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης

0

Το Συμβούλιο της Ευρώπης δημιούργησε, σε συνεργασία με πέντε δημοσιογραφικές οργανώσεις, περιλαμβανομένων των «Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα» και της «Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων», μια διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία αποσκοπεί στην προστασία του δημοσιογραφικού έργου και στην προώθηση της ασφάλειας των δημοσιογράφων.

Η πλατφόρμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της συλλογής, επεξεργασίας και διάδοσης τεκμηριωμένων πληροφοριών, σχετικά με σοβαρές απειλές ως προς τη σωματική ακεραιότητα των δημοσιογράφων, και γενικά του προσωπικού των μέσων ενημέρωσης, απειλές κατά της εχεμύθειας των δημοσιογραφικών πηγών, καθώς και μορφές εκφοβισμού εκ μέρους της πολιτικής ή της δικαστικής εξουσίας.

Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής, θα παρέχεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης η δυνατότητα επισήμανσης ζητημάτων σχετικών με την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογραφικών δικαιωμάτων, αποτελεσματικότερης αντιμετώπισης απειλών τέτοιου είδους, και διεξαγωγής διαλόγου με τα κράτη-μέλη, όσον αφορά την εξεύρεση πιθανών λύσεων και προστατευτικών μέτρων.