Συμβούλιο της Ευρώπης: Οδηγός δικαιωμάτων των χρηστών του διαδικτύου

0

 Το Συμβούλιο της Ευρώπης κοινοποίησε έναν Οδηγό για τους χρήστες του διαδικτύου, με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους.

Ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου της Ευρώπης, Θόρμπγιον Ζάγκλαντ, δήλωσε:

«Οι κυβερνήσεις, οι ιδιωτικές εταιρείες και άλλοι φορείς έχουν την υποχρέωση να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, offline και online και οι χρήστες του διαδικτύου πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικά ένδικα μέσα, όταν θεωρούν ότι τα δικαιώματά τους έχουν περιοριστεί ή παραβιαστεί».

Ως βασικά ανθρώπινα δικαιώματα στο διαδίκτυο αναφέρονται: η προστασία της ελευθερίας της έκφρασης, η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η προστασία των δεδομένων, η εκπαίδευση και η παιδεία και το δικαίωμα αποτελεσματικής ένδικης προστασίας για τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, στον Οδηγό προβλέπεται ότι:

Οι χρήστες δεν θα πρέπει να αποσυνδέονται από το διαδίκτυο χωρίς τη θέλησή τους, παρά μόνον με δικαστικές αποφάσεις.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα να εκφρασθούν ελεύθερα στο Διαδίκτυο και να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες και απόψεις άλλων.

Ο περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης στο διαδίκτυο είναι θεμιτός όταν αφορά την προστασία της εθνικής ασφάλειας ή δημόσιας τάξης, αλλά και σ’ αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είναι σύμφωνος με το δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι χρήστες έχουν την ελευθερία να επιλέξουν οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εφαρμογή ή άλλη υπηρεσία για να συνδεθούν και να συμμετέχουν σε online δραστηριότητες.

Θα πρέπει, ωστόσο, να γνωρίζουν ότι μπορεί να αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες εάν η online διαμαρτυρία οδηγεί σε διακοπή των υπηρεσιών ή ζημία στην περιουσία των άλλων.

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών θα πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία μόνον εφ’ όσον έχουν συναινέσει σε αυτό οι ίδιοι ή προβλέπεται από το νόμο.

Οι χρήστες έχουν το δικαίωμα προσφυγής κατά της παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους.

Σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούν να προσφύγουν εναντίον των παρόχων υπηρεσιών στο διαδίκτυο ή να καταφύγουν στις οργανώσεις προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ζητώντας ακόμη και αποζημιώσεις.

Εάν οι χρήστες κατηγορηθούν για κάποιο ποινικό αδίκημα που διέπραξαν στο διαδίκτυο, έχουν το δικαίωμα της προσφυγής σε δίκαιη δίκη εντός ευλόγου προθεσμίας, από ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο.

Σχόλια