Συμφωνία ΕΕ- εταιριών τηλεπικοινωνιών για την δημιουργία κώδικα προστασίας των παιδιών

0

Δεκαπέντε μεγάλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ανάμεσα στις οποίες η Vodafone, η Deutsche Telekom και η Orange, υπέγραψαν συμφωνία με την Κομισιόν, με την οποία δεσμεύονται ότι θα συντάξουν κώδικα δεοντολογίας για την προστασία των παιδιών που χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα.

Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΕΕ, το 2005 χρησιμοποιούσε κινητό τηλέφωνο το 70% των παιδιών ηλικίας δώδεκα με δεκατριών και το 23% των παιδιών οχτώ με εννέα ετών.

Η συμφωνία με την Κομισιόν αφορά τον έλεγχο της δυνατότητας πρόσβασης των παιδιών σε ακατάλληλο ή παράνομο περιεχόμενο, καθώς και την ευαισθητοποίηση των γονιών και των ίδιων των παιδιών.

Ο υπό κατάρτιση κώδικας «αυτοελέγχου» θα συμπεριλάβει και την ταξινόμηση του περιεχομένου των υπηρεσιών, ανάλογα με τα κριτήρια «ευπρέπειας» του κάθε κράτους μέλους.

Σχόλια