Συμφωνία συμβιβασμού σε υπόθεση απάτης που αφορά την ιστοσελίδα Phoenixsurf.com.

0

Η αμερικάνικη Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς υπέγραψε συμφωνία συμβιβασμού με δύο κατηγορούμενους σε υπόθεση απάτης που αφορά την ιστοσελίδα Phoenixsurf.com.

Οι Jonathan Mikula και Gabriel Frankewich συμφώνησαν να καταβάλουν περισσότερα από 200,000 δολάρια στην Επιτροπή, χωρίς την υποχρέωση να παραδεχτούν ή να αρνηθούν τις κατηγορίες.

Η Phoenixsurf.com από τον Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο του 2006 προσέφερε στους χρήστες κέρδη από τις επενδύσεις που πραγματοποίησαν με την αγορά δεκαπέντε σελίδων διαδικτυακών διαφημίσεων ημερησίως.

Βάση του σχεδίου που χρησιμοποίησε η Phoenixsurf.com, τα χρήματα που επένδυσαν οι νέοι επενδυτές, χρησιμοποιήθηκαν για την άμεση κάλυψη επενδύσεων άλλων επενδυτών.