Συμφωνία της Google με την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC)

0

Η Επιτροπή είχε ξεκινήσει να ερευνά το ζήτημα κατόπιν καταγγελιών ανταγωνιστριών εταιρειών. Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα ότι δεν υπήρξε αντίθεση των πρακτικών της Google με την νομοθεσία περί ανταγωνισμού. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η Google πρέπει να συμμορφωθεί με ορισμένες άλλες ενέργειες, παροτρύνοντας την εταιρεία να σταματήσει να αποκλείει την χρήση αναγκαίων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από ανταγωνίστριες εταιρείες.

H εταιρεία συμφώνησε επιπλέον να άρει τους περιορισμούς, ως προς την χρήση της διαφημιστικής πλατφόρμας αναζήτησης AdWords. «Οι αλλαγές τις οποίες συμφώνησε η Google να κάνει θα διασφαλίσουν ότι οι καταναλωτές θα εξακολουθούν να επωφελούνται από τον ανταγωνισμό στην διαδικτυακή αγορά και στην αγορά πρωτοποριακών ασύρματων συσκευών. Ήταν μια εξαιρετικά λεπτομερής και προσεκτική έρευνα της Επιτροπής, η οποία κατέληξε σ’ένα εφαρμόσιμο πακέτο δεσμεύσεων», δήλωσε ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου John Leibowitz.

Σχόλια