Συμμαχία εταιριών κατά του σχεδίου Κανονισμού για τις αναμεταδόσεις

0

Συμμαχία εταιριών μεσών επικοινωνίας και τεχνολογίας, ανάμεσα στις οποίες και οι ITV, Yahoo, Vodafone, Intel,και Cisco Systems, προειδοποίησε ότι η πρόταση της Κομισιόν για την εφαρμογή των ήδη ισχυόντων κανόνων που αφορούν τις αναμεταδόσεις μέσω των «παραδοσιακών» μέσων επικοινωνίας, στα νέα μέσα επικοινωνίας, όπως λόγου χάρη οι αναμεταδόσεις βίντεο μέσω του Διαδικτύου ή των κινητών τηλεφώνων, μπορεί να αναχαιτίσει την ανάπτυξη των νέων τεχνολογικών εφαρμογών στον τομέα της επικοινωνίας και να βλάψει τις επενδύσεις.

Η Κομισιόν κατέθεσε τον περασμένο Δεκέμβριο την σχετική πρόταση Κανονισμού στα πλαίσια της ομοιόμορφης εφαρμογής των κανόνων για τις αναμεταδόσεις σε όλη την Ε.Ε,, ενώ το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα αποφασίσει για την πρόταση Κανονισμού εντός του 2006.

Σχόλια