Σύνδεση Eurojust με το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν

0

Απευθείας πρόσβαση από τα γραφεία τους απέκτησαν τα εθνικά μέλη της Eurojust στο Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (SIS), όπως ανακοινώθηκε από το τεχνικό τμήμα του συστήματος κατά τη διάρκεια συνάντησης στη Λισσαβόνα πριν από τη λήξη της πορτογαλικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Ευρώπη το SIS αποτελεί τη μεγαλύτερη κοινή βάση δεδομένων για τη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας και τη διαχείριση των ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα.

Τα συμμετέχοντα κράτη εισάγουν τις λεγόμενες «καταχωρήσεις» σχετικά με καταζητούμενα και εξαφανισθέντα πρόσωπα, απολεσθέντα και κλαπέντα αντικείμενα και απαγορεύσεις εισόδου.

Παρέχεται δυνατότητα απευθείας πρόσβασης σε όλους τους αστυνομικούς που διενεργούν περιπολίες και σε άλλους εξουσιοδοτημένους υπαλλήλους που χρειάζονται τις πληροφορίες για την άσκηση των καθηκόντων τους. Το σύστημα καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τη Νορβηγία και την Ισλανδία.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης διαπιστώθηκε ότι η Eurojust, η οποία είναι ένα όργανο της ΕΕ για τη διευκόλυνση της συνεργασίας των δικαστικών αρχών σε ποινικές διαδικασίες που αφορούν δύο ή περισσότερα κράτη μέλη, πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις ασφαλείας για να αποκτήσει άμεση πρόσβαση στη βάση δεδομένων της SIS.

Η Τερέζα Γκαλβέθ Ντιέθ, εθνικό μέλος της Ισπανίας στην Eurojust, δήλωσε: «Η εν λόγω πρόσβαση θα μας βοηθήσει να συγκεντρώσουμε απαραίτητες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, για αιτήσεις εκδόσεων και άλλες περίπλοκες υποθέσεις».

Σχόλια