Συνεργασία σχολείων μέσω eTwinning

0

Η πρωτοβουλία της ΕΕ «eTwinning» αποσκοπεί να ενθαρρύνει τη συνεργασία των σχολείων μέσω του διαδικτύου.
Αριθμώντας περίπου 50.000 εγγεγραμμένους χρήστες σε ολόκληρη την Ευρώπη, όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί στην Ευρώπη αποδεικνύουν ότι βρίσκουν νέους τρόπους για ανάπτυξη και καινοτομία στον τομέα της διδασκαλίας και της μάθησης.
Στη φετινή ετήσια διάσκεψη eTwinning που διοργανώθηκε στην Πράγα μεταξύ 13 και 15 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βράβευσε δέκα κορυφαία σχολικά σχέδια eTwinning.
Ως κύρια δράση στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δια βίου μάθηση, η πρωτοβουλία eTwinning παρέχει στα σχολεία της Ευρώπης ένα μέσο για επικοινωνία, ανταλλαγή ιδεών και υλοποίηση σχεδίων ηλεκτρονικής συνεργασίας.
Μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων 2.0 για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας, η δράση eTwinning έχει αναχθεί σε μια πραγματική κοινότητα, βασιζόμενη στη συνεργασία, όπου οι εκπαιδευτικοί επιδεικνύουν δημιουργικούς τρόπους για την ενίσχυση του διδακτικού τους έργου στην τάξη.
Από την έναρξη του σχεδίου τον Ιανουάριο του 2005, εκπαιδευτικοί από 48.286 σχολεία έχουν εγγραφεί στην δράση eTwinning και έχουν υλοποιήσει 11.994 σχέδια με τη συμμετοχή τουλάχιστον δύο σχολείων από δύο διαφορετικές χώρες.

Σχόλια