Συνταγματικός κατά το γαλλικό Conseil d’ Etat ο νόμος Hadopi

0

Οι δύο από τις προσφυγές προέρχονταν από την εταιρεία Apple και τη θυγατρική της iTunes, ενώ η άλλη από την οργάνωση French Data Network (FDN). Οι προσφεύγοντες ζητούσαν ακύρωση δύο εκτελεστικών διαταγμάτων, με τα οποία τέθηκε σε εφαρμογή ο νέος νόμος, λόγω έλλειψης των τυπικών-διαδικαστικών προϋποθέσεων έκδοσης.

Ειδικότερα, το ένα διάταγμα ρύθμιζε τη διαδικασία ενώπιον της Επιτροπής για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων, ενώ το άλλο αφορούσε τον τρόπο διαχείρισης των δεδομένων που θα συνέλεγε η Αρχή Διάδοσης Καλλιτεχνικών Έργων και Προστασίας των Δικαιωμάτων στο Διαδίκτυο (Haute Autorite pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur l’Internet – Hadopi). Η Apple αφενός ισχυρίστηκε ότι το διάταγμα οργάνωσης της Αρχής έπρεπε, πριν εκδοθεί, να υποβληθεί στην Κομισιόν, η FDN αφετέρου αμφισβητούσε την νομιμότητα έκδοσης του δεύτερου διατάγματος χωρίς γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ηλεκτρονικής και Ταχυδρομικής Επικοινωνίας (Arcep). Επιπλέον, η FDN ισχυρίστηκε ότι οι προειδοποιητικές επιστολές προς τους χρήστες, αποτελούσαν στην ουσία διοικητική κύρωση, συνεπώς θα έπρεπε να προβλέπεται διαδικασία δικαστικής προσβολής της.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε τις προσφυγές και διευκρίνισε ότι οι προειδοποιητικές επιστολές που στέλνει η Αρχή στους χρήστες, κάθε φορά που κατεβάζουν παράνομα κάποιο μουσικό ή άλλο έργο, νομικά έχουν τη σημασία απλής ειδοποίησης πριν την επιβολή κύρωσης, και δεν αποτελούν καθ’ εαυτές ούτε διοικητικές κυρώσεις, ούτε ποινές. Κατά δεύτερον, απέρριψε τους ισχυρισμούς ύπαρξης διαδικαστικών πλημμελειών κατά την έκδοση, τονίζοντας ότι η Arcep εν προκειμένω δεν είχε γνωμοδοτική αρμοδιότητα.Μετά τη δημοσίευση των αποφάσεων του γαλλικού Συμβουλίου, ακολούθησε ανακοίνωση από το Προεδρικό Μέγαρο, που εξήρε την στάση των δικαστών. «Ο νόμος και η Αρχή Hadopi έχουν μέχρι στιγμής δώσει ενθαρρυντικά δείγματα γραφής, καθώς το παράνομο «κατέβασμα» καλλιτεχνικών και πνευματικών έργων από το Διαδίκτυο έχει ελαττωθεί, και το σύστημα μοιάζει να λειτουργεί σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Οι πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας βεβαιώνουν ότι η ισορροπία μεταξύ δικαιωμάτων των δημιουργών από τη μία πλευρά, και δικαιωμάτων των χρηστών και των εταιρειών του Διαδικτύου από την άλλη, είναι σωστή και συμβατή με τα διεθνή standards προστασίας των θεμελιωδών ελευθεριών».

Σχόλια