Σύστημα παρακολούθησης αλλαγών στους όρους χρήσης ιστοσελίδων

0

Με δεδομένο όμως ότι οι σχετικές τροποποιήσεις επηρεάζουν άμεσα την προστασία και την ασφάλεια των χρηστών, η εταιρεία Docracy δημιούργησε ένα «Σύστημα Παρακολούθησης Όρων Χρήσης» («Terms of Service Tracker») [Link, Ιστοσελίδας]. Στόχος είναι να ελέγχονται καθημερινά οι όροι χρήσης των πιο δημοφιλών ιστοσελίδων παγκοσμίως ώστε να καθίσταται γνωστό στους χρήστες το είδος και η συχνότητα των αλλαγών.

Επίσης, δίδεται η δυνατότητα σύγκρισης μεταξύ του αρχικού και του αναθεωρημένου κειμένου. Τέλος, σημειώνεται ότι η λειτουργία του συστήματος άρχισε στις 16 Ιανουαρίου 2013 και μέχρι στιγμής, «ελέγχονται» οι όροι χρήσης 968 ιστοσελίδων.

Σχόλια