Σύστημα RSS απέκτησε το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

0

Η Υπηρεσία Τύπου και Πληροφόρησης του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διαθέτει πλέον σύστημα RSS για τη δημοσίευση των ανακοινωθέντων τύπου για τις πλέον σημαντικές υποθέσεις και γεγονότα του οργάνου.

Το RSS (Really Simple Syndication ή Rich Site Summary) αποτελεί μορφή κειμένου που καθιστά δυνατή την αυτόματη και αποτελεσματική μετάδοση ειδήσεων μέσω Διαδικτύου, χωρίς να απαιτείται αναζήτηση της πληροφορίας από τον χρήστη.

Ο χρήστης ενημερώνεται, μέσω ειδοποιήσεως, για τη δημοσίευση ανακοινωθέντων τύπου στο Διαδίκτυο και έχει πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του ανακοινωθέντος.
Τα ανακοινωθέντα τύπου διατίθενται μέσω RSS σε 22 γλώσσες από τον διαδικτυακό τόπο CVRIA.

Επειδή τα ανακοινωθέντα τύπου δεν είναι πάντοτε διαθέσιμα σε όλες τις γλώσσες, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εγγραφούν συνδρομητές στη γλώσσα της επιλογή τους, καθώς και σε μία από τις δύο συμπληρωματικές γλώσσες (γαλλικά ή αγγλικά), ώστε να έχουν πλήρη ενημέρωση.

Η υπηρεσία RSS βρίσκεται σε μία από τις ακόλουθες διευθύνσεις URL.
ΓΛΩΣΣΑ + EN : HYPERLINK “”http://curia.europa.eu/feeds/rssenel.xml”” http://curia.europa.eu/feeds/rssenel.xml
ΓΛΩΣΣΑ + FR : HYPERLINK “”http://curia.europa.eu/feeds/rssfrel.xml”” http://curia.europa.eu/feeds/rssfrel.xml

Σχόλια