Συζήτηση στο Κογκρέσο για νομιμότητα προγραμμάτων P2P.

0

Στα πλαίσια της ειδικής γνωμοδοτικής επιτροπής του Κογκρέσου για τα διαδικτυακά ζητήματα (Congressional Internet Caucus Advisory Committee – ICAC) συζητήθηκε η ανάγκη νομοθετικής παρέμβασης όσον αφορά τη λειτουργία των P2P προγραμμάτων.

Ήδη τον προηγούμενο μήνα το Ανώτατο Δικαστήριο των Η.Π.Α στην υπόθεση MGM κατά Grokster, είχε αποφασίσει σχετικά ότι εταιρίες λογισμικού διαδικτυακής ανταλλαγής αρχείων (P2P softwares) δύνανται να θεωρηθούν υπεύθυνες για την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας εφόσον γνωρίζουν και προωθούν με συγκεκριμένες πράξεις την εν λόγω παραβίαση.

Η συζήτηση υπό την αιγίδα της ICAC αποτέλεσε απόρροια των προβληματισμών περί της αναγκαιότητας θέσπισης νομοθετικής πράξης για την ακριβέστερη ρύθμιση του ζητήματος από την πλευρά της Πολιτείας.

Οι συνδιαλλαγέντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, σε αυτούς που κρίνουν σκόπιμη τη νομοθετική παρέμβαση για λόγους ασφάλειας δικαίου και σ’ εκείνους που θεωρούν ότι η πολιτεία πρέπει να αναμένει την ωρίμανση της στάσης της νομολογίας (εκκρεμούν ακόμα αποφάσεις κατώτερων δικαστηρίων).

Αναφέρθηκε, παράλληλα, και μια πρωτοποριακή θέση, σύμφωνα με την οποία είναι ορθό να πληρώνουν οι χρήστες των P2P προγραμμάτων ένα συγκεκριμένο ποσό το οποίο να καταλήγει στις εταιρίες που κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Σχόλια