Σχέδιο της βρετανικής κυβέρνησης για ευκολότερη πρόσβαση των καταναλωτών στα δεδομένα τους

0

Η κίνηση αφορά στην διευκόλυνση των καταναλωτών να αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που διατηρούν για αυτούς διαδικτυακές και μη επιχειρήσεις, κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος.

Νομικά είναι ήδη κατοχυρωμένο το δικαίωμα των καταναλωτών να ζητούν και να λαμβάνουν πληροφόρηση για τα προσωπικά δεδομένα που αποθηκεύουν για αυτούς οι επιχειρήσεις με τις οποίες συναλλάσσονται. Ωστόσο, η ικανοποίηση του οικείου αιτήματος μπορεί να μην είναι πάντοτε πλήρης, ενώ οι καταναλωτές ίσως χρειαστεί να καταβάλουν ένα μικρό αντίτιμο μέχρι δέκα λίρες.

Το πρόγραμμα Midata αποτελεί πολιτική πρωτοβουλία, η οποία θα λειτουργήσει με την προαιρετική συμμετοχή των επιχειρήσεων που το επιθυμούν. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να διευκολυνθεί η πρόσβαση των καταναλωτών στα αρχεία που διατηρούν οι επιχειρήσεις για τις καταναλωτικές τους συνήθειες όχι μόνον για λόγους διαφάνειας, αλλά και προκειμένου να ωφεληθούν οι ίδιοι οι καταναλωτές στις μελλοντικές τους επιλογές. Αξιοποιώντας δηλαδή το καταναλωτικό προφίλ που έχουν στα χέρια τους οι επιχειρήσεις για τους ίδιους, οι καταναλωτές θα είναι σε θέση να αξιολογήσουν καλύτερα τις ανάγκες τους και να επιλέξουν πιο συνειδητά ένα συγκεκριμένο προϊόν.

Σχόλια