Σχέδιο της ΕΕ για την ασφάλεια στο διαδίκτυο

0

Παράλληλα, δόθηκε στη δημοσιότητα και Οδηγία της Επιτροπής για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (NIS-ΑΔΠ). Με το παρόν σχέδιο [PDF], το οποίο φέρει τίτλο “Ο ανοικτός, ασφαλής και προστατευμένος κυβερνοχώρος” επιχειρείται η προώθηση των ευρωπαϊκών αξιών της ελευθερίας και της δημοκρατίας και παράλληλα, διασφαλίζεται η ασφαλής ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σχετική ανακοίνωσή της [Link], επισημαίνει ότι η στόχος της συγκεκριμένης στρατηγικής είναι η μείωση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, η βελτίωση της ανθεκτικότητας των πληροφοριακών συστημάτων και η ενίσχυση της διεθνούς πολιτικής της ΕΕ σε θέματα ασφαλείας και άμυνας στον κυβερνοχώρο.

Να σημειωθεί ότι στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης του ηλεκτρονικού εγκλήματος το μέχρι σήμερα έργο της Ένωσης είναι σημαντικό, ενώ σε αυτό περιλαμβάνονται αξιόλογες πρωτοβουλίες, όπως η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Κέντρου για εγκλήματα στον κυβερνοχώρο και η δρομολόγηση της Παγκόσμιας Συμμαχίας για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών στο διαδίκτυο. Βασική συνιστώσα της στρατηγικής για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αποτελεί και η προταθείσα Οδηγία για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών.

Με την Οδηγία [PDF] επιβάλλονται στα κράτη – μέλη ενιαίοι κανόνες με σκοπό τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και αξιόπιστου ψηφιακού περιβάλλοντος σε όλη την ΕΕ. Ειδικότερα, τα κράτη καλούνται να ορίσουν μια αρμόδια εθνική Αρχή, η οποία θα είναι επιφορτισμένη με την πρόληψη, τον χειρισμό και την αντιμετώπιση κινδύνων και περιστατικών ΑΔΠ και παράλληλα, πρέπει να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός συνεργασίας μεταξύ των κρατών – μελών και της Επιτροπής ώστε να ανταλλάσσουν έγκαιρα προειδοποιήσεις για τους κινδύνους του διαδικτύου, να συνεργάζονται και να διοργανώνουν τακτικά αξιολογήσεις.

Η Neelie Kroes, Επίτροπος για τα ψηφιακά θέματα, με δηλώσει της, τόνισε ότι «οσο περισσότερο στηρίζονται οι άνθρωποι στο διαδίκτυο, τόσο περισσότερο βασίζονται σε αυτό για να είναι ασφαλείς. Το ασφαλές Διαδίκτυο προστατεύει τις ελευθερίες και τα δικαιώματά μας και την ικανότητά μας να ασκούμε επιχειρηματικές δραστηριότητες. Έχει έλθει ο καιρός να αναληφθεί συντονισμένη δράση – το κόστος της αδράνειας είναι πολύ υψηλότερο από το κόστος που συνεπάγεται η ανάληψη δράσης».

Σχόλια