Τα κράτη-μέλη της ΕΕ θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για τις ιστοσελίδες στρατιωτικών ομάδων

0

Τα κράτη-μέλη της ΕΕ έθεσαν σε εφαρμογή το σχέδιο της ανταλλαγής στοιχείων για τις ιστοσελίδες στρατιωτικών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένων των ιστοσελίδων που φέρονται ότι συνδέονται με την Αλ Καϊντα.

Συγκεκριμένα η αστυνομική υπηρεσία Europol θα δημιουργήσει μια πύλη πληροφόρησης στο Διαδίκτυο, η οποία θα επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών-μελών που αφορούν την παρακολούθηση των προαναφερθέντων ιστοσελίδων.

Το νέο πόρταλ θα συμπεριλαμβάνει την λίστα των συνδέσεων των παρακολουθούμενων ιστοσελίδων, δηλώσεις τρομοκρατικών οργανώσεων και στοιχεία από ειδικούς που θα ελέγχουν το Διαδίκτυο στα κράτη-μέλη της ΕΕ.

Η Γερμανία που βρίσκεται στην προεδρία της ΕΕ έχει ασκήσει ιδιαίτερες πιέσεις στα 27 κράτη-μέλη της ΕΕ για συνεργασία στον έλεγχο του Διαδικτύου, καθώς υποστηρίζει ότι δεν διαθέτουν όλα τα κράτη ειδικούς που μπορούν να μεταφράσουν και να αναλύσουν τις ιστοσελίδες που χρησιμοποιούν οι στρατιωτικές ομάδες.

Σχόλια