Τα συμβόλαια της Apple με τα ευρωπαϊκά δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ερευνά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

0

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «The New York Times», η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ερευνά τα συμβόλαια που συνάπτει η Apple με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας στην Ευρώπη.

Οι προβλεπόμενοι στα συμβόλαια όροι εξετάζονται από την Διεύθυνση Ανταγωνισμού καθώς φαίνεται ότι είναι ιδιαίτερα αυστηροί και δημιουργούν συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Οι καταγγελίες που ερευνώνται από την Επιτροπή προέρχονται κυρίως από τη Γαλλία αλλά αντίστοιχοι όροι περιέχονται και στα συμβόλαια εταιρειών κινητής τηλεφωνίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο τεχνολογικός κολοσσός δεν επιβάλλει στους παρόχους υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας να διαθέτουν το iPhone από το δίκτυό τους αλλά λόγω της εξαιρετικά μεγάλης ζήτησης, οι πάροχοι αναγκάζονται να δεχθούν ορισμένους εξαιρετικά περιοριστικούς για τα δεδομένα της ελεύθερης αγοράς όρους, όπως να παραγγέλνουν μια ελάχιστη επιτρεπτή ποσότητα προϊόντων σε μια περίοδο χρόνου (π.χ. ανά τριετία) και να πληρώνουν για αυτήν, ακόμα κι αν τελικά δε διαθέσουν όλο το απόθεμα. Σύμφωνα με αναλυτές, ο κίνδυνος, τον οποίο επικαλούνται οι εταιρείες είναι θεωρητικός καθώς η τρέχουσα εμπορική ζήτηση για τα προϊόντα της Apple και συγκεκριμένα, για το iPhone ξεπερνά την προσφορά. Οι πάροχοι όμως, προκειμένου να μεγιστοποιήσουν την προσέλευση των χρηστών στα καταστήματά τους, επενδύουν τα περισσότερα χρήματα από τον προϋπολογισμό marketing για το iPhone απ’ ότι για ανταγωνιστικά smartphones, γεγονός, το οποίο στρεβλώνει τον ανταγωνισμό και περιορίζει τις επιλογές των Ευρωπαίων καταναλωτών.

Σχόλια