Ταυτοποίηση των χρηστών κινητής τηλεφωνίας ζητεί η κυπριακή Βουλή

0

Την ανάγκη ονομαστικής καταχώρησης των χρηστών προπληρωμένης κινητής τηλεφωνίας τόνισε κατά τη διάρκεια συνεδρίασής της, η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Συγκοινωνιών της Κύπρου, επισημαίνοντας πως η ανωνυμία συνιστά απειλή για το δημόσιο συμφέρον.
Η Επιτροπή εξετάζει τρόπο για την καταγραφή των χρηστών, που υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τους 650 χιλιάδες. Προς την κατεύθυνση αυτή φαίνεται να συναινούν τόσο η Αστυνομία όσο και τα κόμματα της χώρας στο σύνολό τους, που κρίνουν πως η καταχώρηση των στοιχείων των κατόχων κινητών τηλεφώνων θα ανοίξει τον δρόμο για την παρακολούθησή τους, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο, με σκοπό την πάταξη της εγκληματικότητας.
Η πρόταση αυτή, πάντως, συναντά σημαντικές αντιρρήσεις απο την Επίτροπο Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, αλλά και τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, που τονίζουν πως για την ταυτοποίηση 650 χιλιάδων χρηστών θα χρειαστούν περισσότερα από 15 χρόνια. Η Επίτροπος, Γούλα Φράγκου, από την πλευρά της, έχει εκφράσει διαφωνία γιατί θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση δε συνάδει με την υπάρχουσα νομοθεσία. Η Γενική Εισαγγελία της Κύπρου, την ίδια ώρα, δεν είναι αρνητική στο ενδεχόμενο ακόμη και συνταγματικής τροποποίησης, που θα ανοίξει τον δρόμο για τη προώθηση της σχετικής ρύθμισης.
Η Επιτροπή Συγκοινωνιών έχει ήδη εξουσιοδοτήσει τη Γενική Εισαγγελία και την αρμόδια Επιτροπο για την εξεύρεση τρόπου υπέρβασης των υφισταμένων νομικών κωλυμάτων.

Σχόλια