ΤΕΕ: Επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων αυθαιρέτων

0

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) επανέφερε σε λειτουργία την ηλεκτρονική βάση δεδομένων αυθαιρέτων του ν.4014/2011, η οποία αφορά την υποβολή αιτήσεων, τόσο για υπαγωγή στη ρύθμιση των αυθαιρέτων, όσο και για κατάθεση των απαιτούμενων βεβαιώσεων από τους μηχανικούς προκειμένου να διενεργηθούν μεταβιβάσεις ακινήτων και αγοραπωλησίες.

Υπενθυμίζεται ότι το ΤΕΕ είχε προχωρήσει στην αναστολή λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος «τακτοποίησης» των αυθαιρέτων μετά την ανακοίνωση εκ μέρους του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ότι προωθείται νομοθετική ρύθμιση που θα οδηγήσει στη δημιουργία εναλλακτικού συστήματος δήλωσης των αυθαιρέτων παρακάμπτοντας το ΤΕΕ.

Σχόλια