Τέλος νομικών διαδικασιών κατά 18 Κρατών – Μελών για τις τηλεπικοινωνίες

0

Η Κομισιόν τερμάτισε τις νομικές διαδικασίες κατά 18 Κρατών- Μελών για την παραβίαση της νομοθεσίας που σχετίζεται με την βιομηχανία τηλεπικοινωνιών.

Την ίδια στιγμή πέντε νέες υποθέσεις και τρεις παλαιές που αφορούν το ζήτημα αυτό παραπέμπονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Από τις πέντε νέες υποθέσεις, οι τέσσερις αφορούν την μη συμμόρφωση με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς που εξασφαλίζουν την δυνατότητα παροχής σε παγκόσμιο επίπεδο των βασικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο Βέλγιο (Βαλλονία και Βρυξέλες), την Ολλανδία και τη Φιλανδία., ενώ οι τρεις παλαιές υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στο ΔΕΚ αφορούν την Φινλανδία, την Λετονία και την Πολωνία.

Λετονία και Πολωνία παραπέμπονται επειδή δεν προχώρησαν στη δημοσίευση αναλυτικής οδηγίας και την δημιουργία αναλυτικής υπηρεσίας έρευνας, ενώ η Φιλανδία κατηγορείται ότι δεν παρείχε στις εθνικές αρχές τηλεπικοινωνιών αρκετή εξουσία, ώστε να ρυθμίζουν την αγορά όσον αφορά το θέμα της λήξη που καθορίζεται στις κινητές κλήσεις.

Σχόλια