Τέλος στις “φιλίες” μαθητών και καθηγητών μέσω Facebook

0

Ο “Νόμος του Facebook” όπως αποκαλείτε από τα μέσα ενημέρωσης των ΗΠΑ, δεν περιορίζεται μόνο στο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο αντίθετα καλύπτει οποιαδήποτε επαφή δάσκαλου – μαθητή μέσω του συνόλου των κοινωνικών δικτύων.  

Η νομοθεσία κατευθύνει συγκεκριμένα όλα τα σχολεία της πολιτείας να αναπτύξουν γραπτή πολιτική για την επικοινωνία δασκάλου-μαθητή μέχρι την 1η Ιανουαρίου του 2012 και σημειώνει ότι κάθε πολιτική πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα εξής: “Την πρέπουσα  προφορική και μη-λεκτική προσωπική επικοινωνία, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με τα προβλεπόμενα περί σεξουαλικής παρενόχλησης, αλλά και την κατάλληλη χρήση των ηλεκτρονικών μέσων, όπως αυτή αναφέρεται στο νομοθέτημα, συμπεριλαμβανομένων και των ιστοτόπων κοινωνικής δικτύωσης.

Οι εκπαιδευτικοί δεν μπορούν να δημιουργήσουν, να διατηρήσουν, ή να χρησιμοποιήσουν σχετιζόμενη με την εργασία τους ιστοσελίδα, εκτός εάν αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε διευθυντές σχολείων και κηδεμόνες του παιδιού. Οι εκπαιδευτικοί, επίσης, δεν μπορεί να έχουν μη σχετιζόμενη με την εργασία τους ιστοσελίδα η οποία να επιτρέπει την αποκλειστική πρόσβαση σε ένα νυν ή πρώην μαθητή. Πρώην μαθητής ορίζεται κάθε πρόσωπο που ήταν κάποτε μαθητής του σχολείου στο οποίο ο εκπαιδευτικός απασχολείται και είναι δεκαοκτώ ετών ή λιγότερο χωρίς να έχει αποφοιτήσει.”

Σύμφωνα με πληροφορίες από τους Seattle Times, αναφορικά με το Facebook  η εν λόγω νομοθεσία απαγορεύει μόνο την άμεση επαφή δάσκαλου – μαθητή μέσω κλειστού προφίλ, ενώ η δημιουργία και διαδραστικότητα σε ανοιχτές προς το κοινό σελίδες κινείται εντός των επιτρεπτών ορίων.

Το σχετικό νομοθέτημα υπεγράφη σε νόμο από τον κυβερνήτη Τζέι Νίξον και αναμένεται να τεθεί σε ισχύ από 28 Αυγούστου.
 

Σχόλια