Τεχνολογικές εφαρμογές για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας

0

Στο διαγωνισμό είχαν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος ιδιώτες καθώς και εξειδικευμένοι επαγγελματίες, στον τομέα των τεχνολογιών και των επικοινωνιών. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να συνεργαστούν και να συνδυάσουν τις γνώσεις τους προκειμένου να δημιουργήσουν πρωτότυπες εφαρμογές με σκοπό να προληφθούν περιστατικά βίας και παράλληλα, να ευαισθητοποιηθεί η κοινή γνώμη.

Οι προτάσεις οι οποίες επελέγησαν, ξεχώρισαν για την ιδιαίτερη πρακτική χρησιμότητα, την καινοτομία και το σχεδιασμό τους.

Το πρώτο βραβείο απονεμήθηκε σε μια ομάδα Τούρκων, η εφαρμογή [Link] των οποίων συμβάλλει στην πρόληψη της άσκησης βίας από τους γονείς κατά των ανήλικων παιδιών τους. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε μια τεχνολογική εφαρμογή [Link], η οποία απευθύνεται κυρίως σε φοιτήτριες, καθώς εκτιμάται ότι ποσοστό περίπου 20% των γυναικών που φοιτούν σε Πανεπιστήμια και Κολλέγια κακοποιούνται σεξουαλικά από συμφοιτητές τους. Η τρίτη εφαρμογή [Link] είναι χρήσιμη για την αντιμετώπιση των σχετικών φαινομένων, καθώς παρέχεται η δυνατότητα στο ιατρικό προσωπικό να δίνει κάποιες βασικές κατευθύνσεις στα θύματα προκειμένου να αντιμετωπίσουν, σ’ ένα πρώτο στάδιο, την κατάστασή τους. Τέλος, η ομάδα που κέρδισε την τέταρτη θέση δημιούργησε μια εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα και μια ιστοσελίδα, η οποία θα μπορεί να συνδεθεί με τα κοινωνικά δίκτυα, με στόχο την ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα δικαιώματα των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Ο Πρόεδρος του IOM, κ. Harvey V. Fineberg δήλωσε ότι «στόχος του διαγωνισμού είναι να αξιοποιηθεί η δύναμη των νέων τεχνολογιών προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης του φαινομένου της ενδοοικογενειακής βίας» και εξέφρασε την ικανοποίησή του “για το επίπεδο των συμμετεχόντων, οι προτάσεις των οποίων μπορούν πράγματι να αποδειχθούν χρήσιμες τόσο για την πρόληψη όσο και για την αντιμετώπιση του φαινομένου”.

Σχόλια