Τηλεφωνικό κατάλογο σταθερών και κινητών απαιτεί από την Ελλάδα η ΕΕ

0

Με προειδοποιητική επιστολή προς την Αθήνα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαιτεί την έκδοση καταλόγου με όλους τους συνδρομητές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Παρόμοιες επιστολές απέστειλε η Κομισιόν και σε ακόμα δέκα χώρες της ΕΕ, επειδή δεν υλοποίησαν την κοινοτική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις τηλεπικοινωνίες.

Σε καθένα από τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη έχουν παρατηρηθεί διαφορετικές παραβάσεις, όπως η έλλειψη πλήρους καταλόγου συνδρομητών, η ανεξαρτησία της εθνικής ρυθμιστικής αρχής για τις τηλεπικοινωνίες, ο καθορισμός παροχών «καθολικής υπηρεσίας», καθώς και η διαθεσιμότητα του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης 112. Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, η σχετική ανακοίνωση της Επιτροπής αναφέρει ότι «παραμένει η έλλειψη πλήρους τυπωμένου καταλόγου ή υπηρεσίας πληροφοριών καταλόγου, που να περιλαμβάνει όλους τους συνδρομητές σταθερής και κινητής τηλεφωνίας».

Σύμφωνα με την Επίτροπο για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα μέσα επικοινωνίας Βίβιαν Ρέντινγκ, οι κοινοτικοί κανόνες για το άνοιγμα των εθνικών αγορών τηλεπικοινωνιών πρέπει να υλοποιηθούν, ώστε να μπορέσουν οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να επωφεληθούν από τις ευρυζωνικές συνδέσεις με το Internet και τις ασύρματες επικοινωνίες.

Σχόλια