Τιμητικό βραβείο στο ΕΔΔΑ για τη βάση δεδομένων HUDOC

0

Το Τιμητικό Βραβείο Αναγνώρισης (Honorary Recognition Award) δόθηκε σε αναγνώριση της σημασίας της βάσης HUDOC για το κοινωνικό σύνολο. Μέσω της βάσης HUDOC οι επισκέπτες μπορούν να αποκτούν πρόσβαση σε νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, σε αποφάσεις και αναφορές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και σε ψηφίσματα της Επιτροπής Υπουργών.

Η σημερινή, βελτιωμένη έκδοση της βάσης HUDOC παρέχει περισσότερες επιλογές αναζήτησης υποθέσεων, καθώς και την δυνατότητα αποθήκευσης των αποφάσεων σε έγγραφο Word ή PDF. Επί του παρόντος, στόχος του δικαστηρίου είναι να προχωρήσει το πρόγραμμα μετάφρασης σημαντικών αποφάσεων σε γλώσσες τις οποίες καταλαβαίνουν οι εθνικοί δικαστές πέραν των δύο επίσημων γλωσσών του Συμβουλίου της Ευρώπης (Αγγλικά και Γαλλικά). Μέχρι στιγμής έχουν μεταφραστεί περίπου 1.500 αποφάσεις σε 21 γλώσσες, οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στην βάση αποφάσεων HUDOC.

Σχόλια