Την αναθεώρηση της Οδηγίας «περί διατήρησης δεδομένων» ζητούν ευρωβουλευτές

0

Η συγκεκριμένη Οδηγία, προβλέπει την υποχρέωση των παρόχων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών να αποθηκεύουν και να διατηρούν τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των χρηστών του ίντερνετ, για διάστημα από έξι έως είκοσι τέσσερις μήνες. Τα κράτη-μέλη όφειλαν να ενσωματώσουν την επίμαχη Οδηγία μέχρι το 2007, ωστόσο πολλά από αυτά δεν την έχουν καταστήσει ακόμα εσωτερικό δίκαιο.

Τα συνταγματικά δικαστήρια ορισμένων χωρών έχουν μάλιστα διατυπώσει αντιρρήσεις ως προς τη συνταγματικότητα των διατάξεών της. Η διατήρηση των δεδομένων από τους παρόχους έχει ως στόχο την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος, ωστόσο έχει αμφισβητηθεί πολλάκις η αποτελεσματικότητα του μέτρου προς αυτήν την κατεύθυνση.

Εν μέσω της γενικότερης κριτικής κατά της συγκεκριμένης Οδηγίας, ευρωβουλευτές πέντε διαφορετικών πολιτικών ομάδων ζήτησαν την κατάθεση προτάσεων για την αναθεώρηση αυτής, απαιτώντας τον ορισμό συγκεκριμένης προθεσμίας προς τούτο. Η Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Cecilia Malmström, αν και τόνισε την ανάγκη διατήρησης δεδομένων των χρηστών προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών, ωστόσο δέχθηκε ότι η συγκεκριμένη Οδηγία επιδέχεται βελτιώσεων.

Η κ. Malmström, ανέφερε μάλιστα συγκεκριμένες διατάξεις που χρήζουν αναθεώρησης και διατύπωσε προτάσεις, μεταξύ των οποίων η μείωση και εναρμόνιση του διαστήματος αποθήκευσης καθώς και η θέσπιση κοινών ελάχιστων κριτηρίων για την πρόσβαση στα στοιχεία και τη χρήση τους.