Τις προτάσεις της Penguin στην έρευνα για τις τιμές των e-books εξετάζει η Κομισιόν

0

Πρόσκληση προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την υποβολή παρατηρήσεων σε σχέση με τις δεσμεύσεις που έχει προτείνει να αναλάβει η Penguin, απηύθυνε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι δεσμεύσεις της Penguin δόθηκαν στο πλαίσιο έρευνας της Επιτροπής για παραβίαση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού, κατόπιν συντονισμένων συμφωνιών της Penguin και άλλων εκδοτικών οίκων, σχετικά με τις τιμές των e-books στην ευρωπαϊκή αγορά.

Κατά περιεχόμενο οι δεσμεύσεις που προσφέρθηκε να αναλάβει η Penguin είναι όμοιες με εκείνες που είχαν προτείνει οι άλλοι εκδοτικοί οίκοι που εμπλέκονταν στην έρευνα, δηλαδή οι Simon & Schuster, Harper Collins, Hachette και Holtzbrinck. Η Κομισιόν επικύρωσε τις δεσμεύσεις των άλλων εκδοτικών οίκων τον Δεκέμβριο του 2012, καθιστώντας αυτές νομικά δεσμευτικές. Εφόσον οι δεσμεύσεις που έχει προτείνει η Penguin κριθούν κατάλληλες για την αντιμετώπιση των τιθέμενων ζητημάτων ανταγωνισμού, ενδέχεται η Επιτροπή να κάνει το ίδιο και να τις καταστήσει και αυτές νομικά δεσμευτικές.

Σχόλια