Το Ίδρυμα EFF ζητά την ακύρωση των πιστοποιήσεων ηλεκτρονικών μηχανημάτων ψηφοφορίας.

0

Προσφυγή εναντίον της Πολιτείας της Ν. Καρολίνας κατέθεσε το Ίδρυμα EFF με σκοπό να πετύχει την ακύρωση των πρόσφατων πιστοποιήσεων των ηλεκτρονικών μηχανημάτων ψηφοφορίας που χορηγήθηκαν από την Επιτροπή Εκλογών στην εταιρία Diebold.

Το Ίδρυμα υποστηρίζει ότι η Επιτροπή υπερέβη τις αρμοδιότητες της γιατί ενέκρινε τα συστήματα ψηφοφορίας ES&S και Sequoia χωρίς αυτά να πληρούν δύο από τις προϋποθέσεις του νέου εκλογικού νόμου που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο Ιούνιο.

Πρώτον η Diebold δεν κατέθεσε πλήρη συνοπτική επισκόπηση των προγραμμάτων ασφαλείας των συστημάτων και δεύτερον παρέλειψε να συλλέξει όλους τους κωδικούς των λογισμικών που χρησιμοποιούνται στα μηχανήματα ψηφοφορίας.

Σχόλια